Feste av bjelkelag

Når plattingen skal bygges inntil huset skal bærebjelken festes i husets bærende del for ekstra støtte. Fasadematerialet bestemmer type innfesting.

Dersom terrassen ikke skal ligge inntil huset kan du gå direkte til neste trinn: Feste av rammeverk >>

Montering i betong 

Betong er det beste materialet å feste bjelkelaget i. Benytt Betongskrue EUS for enkel montering. Et annet alternativ er å bruke ekspansjonsbolt (Golden Anchor), men det tar litt lenger tid. 

Slik gjør du: Betongskrue EUS krever forboring i bjelken før du monterer skruen. Velg en skruelengde som gjør at du forankrer bjelkelaget i kjernen av betongen, minimum 50 mm. 

Tenk på!
Grunnmur består ofte av et tynt puss-sjikt og et isolasjonslag før betongkjernen nås.

Produktene som anbefales til betongfasade fungerer også til massiv tegl. 

Produkter til montering av bjelkelag i betong

Montering i lettbetong/Leca

Pussede fasader kan være av lettbetong eller Leca. Vi anbefaler vår Lettbetongskrue HL. 

Slik gjør du: 
Lettbetongskruen kan du skru rett inn i lettbetong uten å forbore. Lettbetong /Leca er porøse materialer så det er viktig at monteringen gjøres så dypt som mulig og helst passere Lecablokkens sentrum.

Tips!
Er Lecaveggen pusset, må kun puss-sjiktet forbores. Det skal ikke
bores videre inn i Lecaveggen.

SE_bygga altan_grundkonstruktion_bärlina_betongskruv_1000x400.jpg

Produkter til montering i lettbetong/ Leca

Montering i hulltegl og hullstein 

Ved montering i hullstein er Fasadeplugg GXL utmerket. Pluggens lengde gjør at ekspansjonen skjer langt inne i materialet, og i porøse materialer blir belastningsverdien høyere jo dypere monteringen skjer. 

Slik gjør du:
Ved montering i hullstein skal fasadepluggen forbi det første hulrommet i steinen. Dette sørger for grep i minst to av hullsteinens vegger for å sikre holdfastheten. Dra til skruen til du kjenner at pluggen blir til en "knute".

Produkter til montering i massiv tegl, hulltegl og hullstein

Montering i tre 

Dersom husets konstruksjon er av tre skal du montere bærebjelken med grove konstruksjonsskruer. Konstruksjonskrue WAF er beregnet for bærende konstruksjoner, og kan montreres enkelt uten forboring. Denne skruen gir også en pen overflate på grunn av det flate store hodet.

Slik gjør du:
WAF kan du feste direkte inn i lettbetongen uten forboring. Det er viktig å komme langt inn i konstruksjonen for best bæreevne. 

SE_bygga altan_grunskonstruktion_vinkelbeslag_1900x400.jpg

Produkter til montering i tre

Bærebjelker som ikke festes til huset 

Det er viktig at øvrige bærebjelker i konstruksjonen monteres i samme høyde som den innerste bjelken som festes i huskonstruksjonen. Bruk vater for å være sikker på at de er like høye. 

Avstanden mellom bjelkene skal ikke være større enn 2,5 meter. Skal du bygge en terrasse som er lenger enn dette, må du montere flere bjelker for å sikre en stabil terrasse. Du kan lese mer om dette i neste avsnitt
Feste av rammeverk>>

SE_bygga altan_grundkonstruktion_yttre regelverk_1000x400px.jpg