Feste av rammeverk

Nå er grunnarbeidet klart og dragerne er festet til husveggen. Neste steg da er å bygge bjelkelaget. Bjelkelaget er selve rammeverket på terrassen så det er viktig å bruke sterke materialer. All konstruksjon beveger seg, og for å stå imot disse kreftene er det viktig å bruke riktige skruer.

Kryssbjelkelag eller nedsenket bjelkelag?

Valget mellom disse kommer ofte an på høyden på terrassen du skal bygge eller høydeutfordringer i forhold til utgangsdører som må ha en viss distanse til ferdig lagt terrassevirke. Vil man ha en lavere terrasse, velger man nedsenket bjelkelag der dragere og kubbinger krysser hverandre i samme høyde. 

ESSVE_bygge_terrasse_nedsenket_kryssbjelkelag.jpg

Montering av bjelker

Når du skal montere kubbinger i et nedsenket bjelkelag anbefaler vi at du bruker konstruksjonskruene WAF eller ET-T. Ingen av skruene krever forboring. De gjør omtrent samme jobb, men skiller seg ut i utseende. 

  • ET-T skruen gir en montasje helt uten synlige skruehoder. Skruens lille hode forsenkes ned i trevirket og blir dermed helt skjult. 
  • WAF skruen gir et pent resultat med et stort og flatt hode. Kombinasjonen mellom gjengens utforming og det store hodet gir meget god klemkraft, også ved innskruing i endetre

Dersom du ikke vil bruke konstruksjonsskruer bruker du bjelkesko som festes med beslagskrue. Bildet til venstre viser montering med bjelkesko og beslgskrue. Bildet til høyre viser montasjemed konstruksjonsskrue WAF. 

SE_regelverk_trall_balksko_beslagsskruv_900x400px.jpg

Har du valgt et kryssbjelkelag ligger bjelkene ovenpå dragerne og da kan disse skjøtes med konstruksjonskrue ET-T eller hullplater og beslagskruer. Om man må skjøte bjelkelaget bør det i all hovedsak gjøres over dragernes vertikale søylepunkter. Lasten nedover støttes av dragerne.

Skjøting av rammeverk 

Kreves det lengre dragere kan disse skjøtes. Det gjør du enklest ved å skjøte i søyleskoen. Det er avgjørende at skjøten får nok understøttelse.

Viktig! Drageren må i tillegg til å få nok understøtte i søyleskoen, avstives sideveis med egnet hullplate som festes med beslagsskrue. Om man velger å skjøte utenfor en søylesko bør man avstive skjøten med en veksling av samme dimensjon. Denne bør overlappe skjøten med ca. 30 cm på hver side.Vekslingen skal monteres på begge sider av drageren. Benytt vår WAF treskrue i rett lengde. Skru vekselvis oppe og nede på vekslingen i et litt forskjøvet mønster

Produkter du trenger for å bygge rammeverk