Fundamentering av terrasse

Hvordan fundamentet skal bygges avhenger av underlaget og hvordan den bærende konstruksjonen skal forankres. Det finnes tre monteringstyper; i betong eller fjell, på betongsøyler eller markterrasse.

1. Montere terrasse i betong eller fjell

Skal du bygge terrasse på betong- eller fjellunderlag anbefaler vi at du bruker stolpesko som forankres i underlaget med ankermasse. Med kombinasjonen stolpesko og ankermasse blir montasjen permanent og ekstremt holdbar. Du kan begynne å bygge bjelkelaget en time eller to etter at fundamenteringen er gjort.

Husk!
Følg alltid anvisningen på ankermassens etikett for å få en godkjent montering - og bruk alltid medfølgende blandemunnstykke. 

SE_grundläggning trall_trädäck_ankarmassa_1000x440px.jpg

Produkter til fundamentering i betong og fjell

Loading image...

Ankermasse ONE

En meget sterk og allsidig kjemisk anker. Bestandig mot kjemiske stoffer. Benytt sprøyte for 400ml patron.

Vis produkt

2. Montere terrasse på betongsøyler

Om underlaget er mykt og ujevnt, som jord, leire eller sand anbefaler vi at du monterer terrassen på betongsøyler. Stolpesko eller stolpejern støpes inn i betongsøylen. 

Tips!
Bruk justerbare stolpesko for enkel etterjustering av høyden.

SE_bygga altan_grundkonstruktion_bygga altan på plint_1000x400px.jpg

Produkter til montering på betongsøyler

Loading image...

Konstruksjonskrue WAF, CorrSeal C4, NY

Til bærende konstruksjoner, bjelker og stolpesko. Krever ingen forboring.

Vis produkt

3. Montere markterrasse på betongheller

Om underlaget terrassen skal bygges på er hardpakket og jevnt, og hvis terrassebordene skal ligge nær bakkenivå, kan fundamentet bygges på betongheller.

SE_bygga altan_grundkonstruktion_grundisoleringspapp_essve_1900x400 px.jpg

Tips! 
For best resultat bør hjørnene på grunnkonstruksjonen sammenføyes med forsterkede vinkelbeslag som monteres med beslagskrue.

SE_bygga altan_grunskonstruktion_vinkelbeslag_1900x400.jpg

Produkter til montering av markterrasse

Loading image...

Konstruksjonskrue WAF, CorrSeal C4, NY

Til bærende konstruksjoner, bjelker og stolpesko. Krever ingen forboring.

Vis produkt


Neste steg

Feste av bjelkelag >>


Forrige steg

<< Gjør grunnarbeidet riktig