Hvordan bygge terrasse?

Fundamentering? Rammeverk? Bjelkelag? Hvilke skruer til hva? Se filmen som på en enkel måte forklarer trinnene du skal gjennom når du bygger terrasse.

God planlegging er en viktig del av arbeidet når du skal bygge terrasse.

Vår informative film viser alle trinnene i byggeprosessen, fra hvordan du sikrer at konstruksjonen er stabil, via hvordan du bygger terrasse på søyler og fester bærebjelkene, til hvordan du legger terrassegulvet. 

 

Det er viktig å gjøre grunnjobbing riktig

For at terrassen skal holde i mange år er det avgjørende at fundamenteringen gjøres riktig.

Fundamentering

Hvordan fundamenteringen skal bygges avhenger av underlaget og hvordan den bærende konstruksjonen skal forankres. Det finnes tre monteringstyper: i betong eller fjell, på betongsøyler eller på på bakken/ marken.

Feste av bjelkelag

Når plattingen skal bygges inntil huset skal bærebjelken festes i husets bærende del for ekstra støtte. Fasadematerialet bestemmer hvilken type innfesting som skal benyttes.

Feste av rammeverk

Bjelkelaget er selve rammeverket på terrassen så det er viktig å bruke sterke materialer og skruer som tåler at konstruksjonen beveger seg.

Velg riktig skruekvalitet

For å sikre at terrassen holder i flest mulig år er det viktig at du tar et bevisst og velinformert valg om hvilke terrasseskruer du skal bruke. Dette valget baseres på flere faktorer, blant annet konstruksjonstype, trevirke og hvilket klima det er der terrassen skal bygges.

Monter terrassegulvet riktig

Klima og vær påvirker trevirket og skaper bevegelse i alle trekonstruksjoner når det er varmt, kaldt, vått eller tørt. Selv om du legger terrassebord som i utgangspunktet er våte, skal det likevel være minimum 3 mm mellomrom mellom hvert bord.

Skjulte skruer eller synlige skruer?

Noe du må ta stilling til når du planlegger terrasseprosjektet er hva slags terrasseskruer du skal bruke i monteringen. I løpet av de siste årene har flere og flere gått fra tradisjonell toppskrudd montering til skjult innfesting, det vil si skjulte skruer. Skjulte skruer gir en stilren finish og et terrassegulv helt fliser og sprekker.

Tips til produkter som gjør det lettere å bygge terrasse

Med riktige produkter og hjelpemidler bli det både lettere og mindre tidkrevende å bygge en pen terrasse.