Monter terrassegulvet riktig

Klima og vær påvirker trevirket og skaper bevegelse i alle trekonstruksjoner når det er varmt, kaldt, vått eller tørt. Selv om du legger terrassebord som i utgangspunktet er våte, skal det likevel være minimum 3 mm mellomrom mellom hvert bord.

Hvor stor bør avstanden mellom terrassebord være?

Hvor stor avstanden skal være, avhenger litt av trevirket og type behandling. Vi anbefaler derfor alltid å følge leverandørens anbefalinger.

Trykkimpregnert furu (CU-impregnert): minst 3 mm avstand

Dette er det mest solgte terrassebordet. Det er også den type virke som påvirkes mest av våre skiftende værforhold. Man må forvente både krymping og svelling i forhold til gjentatt opptørking/oppfukting. Trykkimpregnert virke er som regel grønt, men kan leveres i beisede versjoner.

Trykkimpregnert virke kommer i to klasser, AB og A. Begge har forventet levetid på 20-30 år. Klasse AB er ment for bruk over bakken, altså ikke i direkte jordkontakt. Klasse A er ment for bruk der materialene kommer i kontakt med bakken. Benytter man dette feil vil levetiden for AB-merket virke reduseres. Trykkimpregnert virke, uansett klasse, skal ikke benyttes i saltvann da det vil bli angrepet av vannlevende skadedyr.

ESSVE anbefaler minst rustfrie A2 terrasseskruer. Kystnært skal det benyttes syrefaste A4 terrasseskruer.

Royalimpregnert: 2-5 mm avstand

Royalimpregnerte terrassebord tar stadig større andeler av markedet. Virket er mer stabilt enn det vanlige trykkimpregnerte, men også dette virket vil påvirkes av skiftende klima.

Disse bordene er først Cu-impregnert for å oppnå god råtebeskyttelse. Deretter kokes de ved jevn temperatur i linolje. Det er denne prosessen som gir mer stabilitet i virket samtidig som man kan få fram de ulike fargene man etter hvert har fått for denne type terrassevirke.

ESSVE anbefaler minst rustfrie A2 terrasseskruer, men være oppmerksom på at de ulike trelastleverandørene har ulike anbefalinger. Følg disse. Kystnært skal det kun benyttes syrefaste A4 terrasseskruer.

Talgø (MøreRoyal) anbefaler at disse bordene legges med minimum 2 mm avstand.
Royalimpregnerte terrassebord fra Alvdal Skurlag skal ha 5 mm avstand.

Termofuru/varmebehandlet furu: 2-6 mm avstand

Disse terrassebordene er laget av kvalitetsfuru som er videreforedlet med stor nøyaktighet. Terrassebordene har gjennomgått en spesiell, men miljøvennlig varmebehandlingsprosess. Det benyttes ingen kjemikalier under prosessen. Sluttproduktet har økt tverrstabilitet, mindre sprekkdannelser og er mindre utsatt for flising.

Termofuru vil raskt få en grå patina når de utsettes for sollys. Krever ingen etterbehandling utover normal rengjøring. Kan oljes med spesialoljer for å få tilbake den opprinnelige gylne gløden.

Moelven anbefaler selv at du legger deres terrassebord i termofuru med 5 mm avstand.

ESSVE anbefaler å benytte syrefaste A4 terrasseskruer.

Kebony: minst 6 mm avstand

Terrassebordene er av furu. Trevirket går igjennom en miljøvennlig, norskutviklet prosess som endret treets cellestruktur. Virket blir vesentlig mer formstabilt enn f.eks. vanlig Cu-impregnert terrassevirke. Behandlingen gir også en mer slitesterk overflate. Levetid opp mot 30 år. Trevirket vil gråne over tid. Krever ingen etterbehandling utover normal rengjøring. Les mer om Kebony her
Essve anbefaler syrefaste A4 terrasseskruer.

Tips:
Det kan være vanskelig å få lik avstand mellom terrassebordene bare ved å måle mellom hvert bord. Bruk en flik av tommestokken for å få "passe stor" avstand. Når du bruker tommestokken slik gir det en avstand på 2,5-3 mm mellom bordene.

Tips:
Det vil være variasjon mellom bredden på terrassebordene. Spesielt de Cu-impregnerte bordene. Dette må man ta hensyn til når man monterer. I tillegg, kapp av bord med skader og andre defekter. Legg den peneste siden opp. Gamle sorteringsregler om «smilefjes» eller «surt fjes» benyttes ikke lenger om man leser i virkeleverandørenes brosjyremateriell.

Proffen anbefaler monteringsverktøyet HDS

SE_bygga altan_hds_1280x1280px

Dersom du bruker skjult innfesting, kan du bruke monteringsverktøyet HDS for skjult montering av terrassebord. Husk å følge monteringsanvisningen nøye, spesielt punktet om lasking i alle skjøter. Det er avgjørende for sluttresultatet.

Verktøyet har en egen avstandsmåler som gjør det enkelt for deg å legge bordene i lik avstand i et effektivt tempo

forklarer Joakim Berge i Drøbak micro-snekkeri.

Du sparer en del tid på å bruke dette verktøyet – det er bare å klemme og skru, så har du riktig avstand.

Plassering av skruene – toppskruing

ESSDECK MAX_1080_1080.jpg

Har du valgt toppskruing på terrassebordene, anbefaler vi at du bruker ESSDECK Max terrasseskrue i rustfritt stål A2. Dette er en kraftig, solid skrue som holder lenger enn levetiden på terrassebordene. Skal terrassen legges nær kysten eller i et klima som har mye fukt og ellers hardt vær, bør man velge ESSDECK Max terrasseskrue, syrefast A4. Denne kvaliteten har absolutt lengst livslengde selv i de tøffeste miljøene.

Begge disse skruene har et spesielt fresespor i starten på gjengen som gjør at du slipper forboring i de fleste treslag. Under hodet har skruen riller som kutter overskuddsvirke slik at forsenkingen gir en overflate helt uten fliser.

Skruens klemgjenge gir meget godt hold i terrassebordet. Om terrassebordet har vridninger/kuvinger vil man kunne klemme disse ned mot bjelkelaget.

Hvor langt inn skal terrasseskruen sitte?

Terrasseskruene bør alltid monteres 3 cm fra enden av terrassebordet og 2 cm inn fra kanten for å redusere risikoen for sprekker. I skjøter kan du montere en lask for å kunne montere skruene med riktig avstand fra kanten.

Monter skruen i flukt med terrassebordets overkant. Terrasseskruer skal ikke forsenkes mer enn maks 1 mm, ellers samler det seg vann i forsenkningen. Da er sjansen stor for at vann trenger ned i trevirket slik at det brytes ned raskere og forkorter levetiden.

Hvor lange skruer bør jeg velge?

Lengden på terrasseskruene har også litt å si for å få et varig og godt resultat. Bruker du for korte skruer, risikerer du at de knekker lettere. Vi pleier å si at skruen skal være dobbelt så lang som terrassebordets tykkelse. Med andre ord: hvis terrassebordet er 21 mm tykt, skal du bruke minimum 42 mm lange skruer. Er bordet 28 mm tykt, bruker du minimum 55 mm lange skruer. OBS! ESSDECK Max må benyttes i rett lengde da klemgjengen og dens funksjon er tilpasset terrassebordets tykkelse.

Få pene ender på terrassebordene

Selv om det tar litt ekstra tid blir resultatet mye bedre hvis du rensager hver ende. Bruk impregneringsolje ved endeveden for å motvirke vanninntrenging.