Distanseverktøy terrasse

Distansebrikke som sørger for at avstanden mellom terrassebordene blir lik.

Distansebrikker med tykkelse 3-4-5-6mm. I en pakke er det to brikker, som skal brytes fra hverandre før bruk. Det kan med fordel benyttes flere brikker for mer effektiv montering.

Les mer

BRUKSOMRÅDE

ESSVE Distanseverktøy brukes for å sikre lik avstand mellom terrassebord og montering av skruer på en rett linje. Når skruene plasseres i verktøyets buer sikres korrekt avstand fra terrassebordets kant. Slik reduseres risikoen for at trevirket sprekker.

Følg trevirkeleverandørens anbefaling for riktig avstand mellom terrassebordene.

BESKRIVELSE

Distansebrikker med tykkelse 3-4-5-6mm. I en pakke er det to brikker, som skal brytes fra hverandre før bruk. Det kan med fordel benyttes flere brikker for mer effektiv montering.

Art.nr.EANNobbBeskrivelseForpkn.Forpkn. innholdBV
10001427731776193472160038505DISTANSEVERKTØY TERRASSE 3-4-5-6MMSTK1 STK á 1 ST
10001427731776193473860038505DISTANSEVERKTØY TERRASSE 3-4-5-6MMPAK20 PAK á 1 ST
10001427731776193474560038505DISTANSEVERKTØY TERRASSE 3-4-5-6MMKRT300 PKT á 1 ST