Bygg kreative uterom med materialer som varer

Til tross for korte sommersesonger bruker boligeiere i Norge mye tid og penger på uteområdene sine. Sammen med vår samarbeidspartner Bergene Holm har vi sett nærmere på trender for uterommet, og hvordan du kan bygge en terrasse som varer i mange år.

Bergene Holm er en av Norges største trelastprodusenter og har delt ut Uteromsprisen til gjennomført, nyskapende og kreativ bruk av tre i uterommet i 13 år. De ser at uterommet har fått en stadig større betydning for boligeiere i Norge, samtidig som de ser at forbrukere har blitt mer bevisst på å velge materialer som holder over tid. Les mer om det lengre ned i artikkelen.

Les mer om Bergene Holm
Loading image...

Matlaging og utekjøkken

Det å lage mat utendørs har blitt populært og det er særlig pizzaovnene som har gjort sitt inntog i norske uterom. De skyver imidlertid ikke den klassiske grillen ut i kulden, men er et supplement som gir enda flere muligheter til variert matlaging i hagen. Med både grill og pizzaovn på terrassen eller plattingen er det dessuten mange som velger å bygge utekjøkken.

En naturlig forlengelse av utekjøkkenet er å bygge pergola eller andre typer overbygg som kan skjerme grill, pizzaovn og utekjøkkenet mot vær og vind.

Loading image...

Bruk terrenget kreativt

Noe annet som er i tiden er å spille på lag med terrenget og de naturlige variasjonene på tomta. Lag ulike soner som egner seg til ulik bruk. Ved å tenke soner får du flere steder å oppholde deg og du kan ta hensyn til variasjoner i vind-, sol, - og utsiktsforhold.

Det er også verdt å merke seg at det ikke er søknadspliktig å bygge terrasser og plattinger på bakken slik du gjør når du følger terrenget og tomta. Det påvirker heller ikke bebygd areal (BYA) på tomten.

 

Loading image...

Del terrassen inn i soner

Lager du et uterom med soner er det også naturlig å tenke på levegger. De bidrar både til å ramme inn de ulike sonene og sørger for å dempe vinden. En levegg trenger ikke å være helt tett for å gi skjerming, og mange velger eksempelvis å bygge dem med spiler. Slike vegger er også godt egnet for klatreplanter.

Masse plass er imidlertid ikke en forutsetning for å skape gode uterom.

- De som har små uterom er ofte veldig flinke til å utnytte den plassen de har. Også på balkonger ser vi at mange utnytter plassen og lager fine, plassbygde møbler i tre. Generelt ser vi at folk har blitt veldig kreative på liten plass,

forteller Tone Bente Bergene Holm.

Loading image...

Basseng, jacuzzi og utedusj

Noe av det Bergene Holm har lagt merke til er at tilgang til vann får en større rolle. Å ha utedusj ble ansett som et nokså eksotisk innslag i norske uterom  tidligere, men det har blitt mer og mer vanlig de siste årene.

- Mange vil dessuten ha muligheten til å ta seg en dukkert ute, men vil ikke nødvendigvis investere i et stort eller dyrt basseng. I dag finnes det imidlertid flere muligheter innen mindre typer spabad og jacuzzi,
sier Tone Bente Bergene Holm.

Er du en av dem som vurderer basseng, spabad, jacuzzi eller utedusj på neste gang du skal bygge terrasse? Husk at klorvann kan føre til at skruer ruster og blir svakere, og når trevirket stadig blir vått vil det bidra til økt bevegelse i terrassekonstruksjonen. Syrefaste A4-skruer tåler dette og skal alltid velges om du bygger terrasse som blir utsatt for klorvann. 

Loading image...

Tenk nytt rundt materialer

De siste årene har det kommet mange nyheter innen terrassebord. Selv om de fleste fremdeles velger trykkimpregnert er det stadig flere som går for vedlikeholdsvennlige varianter som termofuru og royalimpregnerte materialer.

Flere av trelastprodusentene og byggevarekjedene ser også at det blir mer vanlig å blande ulike bredder. På den måten brytes utseendet opp slik at terrassegulvet får spill og liv.

- En annen måte å bryte opp på er ved å legge terrassebordene i forskjellige retninger på ulike deler av terrassen. På den måten kan du også dele opp store flater i mindre soner,

forteller Tone Bente Bergene Holm.

Loading image...

Bygg en terrasse som varer

Et annet aspekt ved materialbruk handler om miljø og bærekraft. De fleste har skjønt at vi må bort fra bruk og kast-samfunnet og heller vektlegge bærekraft og holdbarhet over tid. Ifølge Bergene Holm blir forbrukerne mer bevisste på dette når de lager uterom og terrasse, og stadig flere velger materialer som passer til det de skal brukes til og som tåler det norske klimaet. Økt bruk av impregnerte materialer i holdbarhetsklasse 1 er et eksempel på dette.

Her er det også viktig å tenke gjennom valg av festemidler. For at byggverkene dine skal vare i overskuelig fremtid, må du både velge festemidler med riktig dimensjon og som er tilpasset miljøet du bygger i. 

Tenk på dette:

  • Corrseal-kvalitet skal brukes til terrasser som bygges over bakkenivå der de ikke utsettes for sjøvann og salt.
  • Skruer i rustfri A2 brukes til rekkverk, trapper og terrasser over bakkenivå i kystnære miljøer med moderat saltinnhold.
  • Skruer i syrefast A4 brukes i kystnære strøk og andre områder med høyt saltinnhold i luften, på fjellet, til terrasser med basseng, til konstruksjoner som beveger seg, nær tungt trafikkerte veier og til vedlikeholdsfrie tresorter.
Loading image...